skip to Main Content
+45 70 27 47 49       kontakt@jtworks.dk

Kvalitetssikret vikarløsninger

Hos JT Works er kvaliteten i vores arbejde essentielt, og vi har derfor implementeret en række tiltag, der styrker kvaliteten under hele processen. Nogle af disse områder kan du blive klogere på nedenfor.

Åbne og konstruktive dialoger

Vi tror på, at det rette match skabes gennem en åben og konstruktiv dialog med kunde såvel som kandidat. Dialogen er således altid i fokus, når vi skal levere kvalificeret arbejdskraft til din opgave.

Effektivt rekrutteringssystem

Vi har investeret i et yderst effektivt rekrutteringssystem, der sikrer dig hurtig levering samt øget kvalitet. Kvaliteten højnes ved, at vores rekrutteringssystem indeholder strukturerede kandidatdata. Hertil sørger vi for, at vi kontinuerligt besidder ny og relevant viden om vikarerne, ved at give dem adgang til egen profil via vores platform. På denne måde kan vi garantere en velopbygget kandidatplatform med opdateret information om vikarernes nyeste kompetencer, kurser, uddannelse mm.
Endvidere indeholder vores database et point system, hvorved alle vikarer kan gives point og rangeres ud fra deres performance og kompetencer. Dette kan både være vores egen erfaring med den pågældende kandidat eller være baseret på kundens vurdering.

Referencetjek og telefonsamtaler

Hvem kan ikke pynte på et fint stykke papir? Som en del af vores kvalitetssikring sørger vi derfor for at indhente referencer, certifikater samt uddannelsesbeviser. Dette er således en del af vores faste procedure, efter vi har haft en indledende samtale med de kandidater, vi vurderer er bedst egnet til jobbet.

Dygtige konsulenter

At vores kunder har tillid til, at vi leverer de bedste folk til at løse opgaven, er altafgørende. Derfor vil du altid blive tilknyttet en konsulent, der besidder dybdegående viden om byggebranchen og de forskellige fagområder. Vi vil således fungere som din sparringspartner, der ved, hvad der foregår på byggepladserne og hvilke folk du har brug for i øjeblikket.

Back To Top