skip to Main Content
+45 70 27 47 49       kontakt@jtworks.dk

GDPR

JT Works er et vikar-og rekrutteringsbureau, som tilbyder vikar-og rekrutteringstjenester til byggebranchen. I henhold til gældende persondataforordning vil vi i det følgende gøre rede for JT Works’ personoplysninger og -processer vedrørende indsamling samt behandling af kandidatens oplysninger. Dette er med henblik på at GDPR-sikre vores ansættelsesproces og kandidatens rettigheder.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Alle oplysninger, der indsamles, sikres at have relevans og formål i henhold til JT Works’ tjenesteydelse, ligesom vi sikrer, at kandidaten oplyses om, hvor og hvordan dataene opbevares. I relation hertil sikrer vi kandidatens samtykke til at opbevare vedkommendes personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen eller til senere brug (evt. til et andet job).

Vi indsamler personlige (almindelige) oplysninger såsom:

  • Kontaktoplysninger (Navn, adresse, E-mail, telefonnummer, evt. billede etc.)
  • Ansættelseshistorik – herunder kompetencer og tidligere erfaringer. Vi kan anmode om flere oplysninger fra dig, for at kunne behandle din ansøgning til eksempelvis arbejde, referencer, oplysninger om færdigheder eller faglig identifikation (uddannelse, eksamensbevis og certifikater)
  • LinkedIn, Instagram, Facebook-profil, såfremt du registrerer din ansøgning via nogen af disse kanaler.
  • Oplysninger opnået under et muligt interview, vidensprøver og reference registreres
   som led i vores rekrutteringsproces.
  • Andre personlige oplysninger som du har valgt at præsentere i dine ansøgningsdokumenter eller i din karriereprofil.
  • Vi opfordrer stærkt til, at kandidaten ikke deler følsomme oplysninger med os såsom: politiske meninger, køn, fagforening, religiøse / filosofiske overbevisninger eller oplysninger om dit helbred.
  • Kommunikation til at besvare spørgsmål, eller at håndtere din klage og lignende kan være registreret til bedst at opfylde dine behov.

Hvorfor behandler JT Works personoplysningerne?

JT Works sikrer et sagligt grundlag for indsamling og behandling af kandidatens oplysninger.

Hovedformålet med indsamling samt behandling af kandidatens oplysninger, er at tilbyde kandidaten jobmuligheder, der matcher dennes behov og kompetencer. Dette har ligeledes til formål at imødekomme vores kunders ønske og behov, når disse efterspørger bemandingsløsninger.

Ydermere benyttes disse oplysninger til at administrere kandidatens ansøgning og informere om udviklingen i vores rekrutteringsproces.

Indsamlingen af dataoplysninger vil endvidere anvendes til udførelse af analyser vedrørende brug og ydeevne af tjenester med henblik på at forbedre vores service til dig og spotte eventuelle forbedringsmuligheder.

Vi behandler ligeledes kandidatens personlige data med det formål at opretholde sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge svig, sikre netværks- og informationssikkerhed, herunder at forhindre uautoriseret brug, adgang og beskadigelse af elektroniske kommunikationsnet og computere.

Videregivelse af personlige data til tredjepart
Vi sælger ikke personlige oplysninger til nogen. Vi deler kun oplysninger med tredjepart, der letter leveringen af vores tjenester, såsom underleverandører (tekniske, administrative, markedsrelaterede eller andre tjenesteydelser), som vi er ansvarlige for. Dette er med henblik på bedre at kunne vurdere kandidatens egnethed i henhold til en given stilling. I relation hertil har JT Works indgået en aftale med kunder om, at disse data ikke videregives samt at alt behandles i fortrolighed og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi deler ellers ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter, hvis ikke:
• Du godkender eller anmoder om dette
• At loven kræver det
• Håndtér nød- eller force majeure-begivenheder
• Håndterer tvister, krav eller reagerer på personer, der handler på din mission

Vi kan også indsamle aggregerede data om vores kandidater og tilgængeliggøre disse oplysninger på et samlet niveau for vores partnere, serviceudbydere eller partnere med henblik på markedsføring.

Kandidatens individuelle rettigheder
Den Europæiske Unions databeskyttelseslov og andre lands privatretlige love giver særlige rettigheder til registrerede personer.

 • Du kan anmode om oplysninger om: formål med behandlingen; kategorier af personoplysninger der.
 • Hvor længe JT Works opbevarer dine personoplysninger.
 • Du har ret til at rette op på listen over dine personlige oplysninger, der opretholdes af os, såfremt disse ikke er korrekte.
 • Du kan nemt logge ind på din karriereprofil for at opdatere dine opgaver og dokumenter på egen hånd.
 • Du kan anmode om, at vi sletter disse data eller ophører med at behandle dem, med forbehold af visse undtagelser.

Hvis du mener, at vi har vildledt dine personlige oplysninger, kan du foretage en anmeldelse til Datatilsynet.

Når det er teknisk muligt, vil vi efter din anmodning give dine personlige oplysninger til dig eller
overføre det direkte til en anden ansvarlig person.

Retfærdig adgang til dine personlige oplysninger vil blive givet gratis til dig på anmodning til os
på info@jtworks.se. Hvis adgang ikke kan gives inden for en rimelig tidsramme, vil vi give dig
en dato, hvor oplysningerne vil blive fremlagt. Hvis adgang nægtes, giver vi en forklaring på,
hvorfor dette er nægtet.

Datalagring
Dine personlige oplysninger opbevares af os på egen servere såvel som på tjenester, der tilhører vores cloud service-udbydere, som ligger inden for EU.

Vi ser JT Works’ karriere som noget livslangt, og vi gemmer dine personlige oplysninger, så længe du ønsker at opretholde et forretningsforhold med os på JT WORKS. Du kan anmode om, at din profil slettes til enhver tid, med forbehold af visse undtagelser.

Vi laver løbende opgraderinger for at holde vores database opdateret. Hvis du ikke har været aktiv i vores registreringsdatabase i løbet af de sidste 2 år, bliver din profil slettet automatisk.

Sikkerhed for dine personlige data
For at beskytte integriteten af dine personlige data, som du overfører gennem brug af vores service, træffer vi passende tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger. Vi opdaterer løbende samt foretager tests af vores sikkerhedsteknologi. Vi begrænser adgangen til dine personlige oplysninger til medarbejdere, som har brug for at kende oplysningerne for at levere tjenesten til dig. Derudover træner vi vores medarbejdere om vigtigheden af privatlivets fred og opretholder integriteten og sikkerheden af dine oplysninger. Vi forpligter os til at træffe passende disciplinære tiltag for at opretholde vores medarbejders integritet.

Opdatering af JT Works personoplysnings politik
Vi anerkender, at databeskyttelses- og privatlivsproblemer er et langsigtet ansvar, så vi kan lejlighedsvis opdatere og udvikle vores servicetilbud i form af rekrutteringstjenester, og vi kan også opdatere disse fortrolighedserklæringer. Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik uden varsel til dig end at blive offentliggjort på vores hjemmeside. Når det kræves i henhold til loven, vil vi tydeligt informere dig om, at denne privatlivspolitik er blevet ændret og din godkendelse er sendt igen.


Spørgsmål og klager – kontakt os på nedenstående:

JT Works ApS
Øster Fælled Vej 7
7800 Skive
TLF: 2152 4749
Mail: kontakt@jtworks.dk

Back To Top